Trang giấy này không thể kể hết được sự nhọc nhằn, vất vả của người cha thân yêu của tôi. Và tôi biết, tôi vẫn còn làm ba khổ nhiều nữa, làm sao nói hết được là tôi yêu ba đến ...